Realizáronse diferentes itinerarios coa veciñanza como protagonista, que por medio do relato de vivencias e recordos sobre o territorio, axudarán ao equipo técnico a definir límites, recuperar microtoponimia, etc.

Estas fotos representan algúns dos acompañamentos realizados en Ventosela (10/12/2015), Chapela (17/12/2015) e O Viso (22/12/2015) e Vilar (16/02/2017).